Bli med og planlegg en tjenestedesign-prosess. Eureka kompetanse, i samarbeid med UiA og NORCE, inviterer til workshop. Vi tar en gjennomgang av «verktøykassen» gjennom gruppearbeid. Her skal vi utvikle en visjon, gjøre interessentanalyser og lage prosjektstrategier.

I tillegg blir det en gjennomgang av mulig kurs og oppfølgingstilbud (våren 2019) i regi av Eureka kompetanse.

Denne workshopen er gratis og åpen for alle. Enkel lunsjservering.