Om Gründeruka Agder

Kort forklart

Gründeruka Agder 12. – 18. november. Uke 46.

I samarbeid med det regionale partnerskapet inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling, innovasjon og gründerskap.

  • Gründeruka Agder har som mål å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen.
  • Målgruppen er alle med interesse for entreprenørskap og innovasjon, de med en god idé eller de som har lyst til å starte/videreutvikle egen bedrift.
  • Gründeruka Agder ble arrangert for første gang i 2015 og er en del av Global Enterpreneurship Week som gjennomføres i 170 land.
  • Under uka kan man få informasjon, dele erfaringer, delta på kurs, workshops og andre arrangementer, og opprette kontakt med investorer og gode hjelpere i virkemiddelapparatet.

Langt forklart

Gründeruka i uke 46 er Norges bidrag til Global Entrepreneurship Week (gew.co), en verdensdekkende bevegelse som arrangerer gründer- og entreprenørskapsrettede aktiviteter under samme uke i hele 170 land. Gründeruka arrangeres allerede flere steder i Norge, blant annet i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Bergen og Østfold. De ulike arrangementene som finner sted under uken skal vekke nysgjerrighet for- og engasjere til nyskaping og verdiskaping og bidra til flere vekstkraftige gründere og bedrifter.

Gründeruka tilbyr flere muligheter til økt kunnskap gjennom spredning og deling av erfaringer. Gjennom deltakelse i ulike aktiviteter vil en kunne knytte nettverk og få ny kunnskap for å kunne møte morgendagen på et sterkere grunnlag. I løpet av uke 46 foregår det en rekke lokale, nasjonale og globale aktiviteter som er utviklet for å inspirere og informere gründere og entreprenører i alle klasser, og utforske deres potensial for innovasjon og nyskaping.

Agder arrangerte Gründeruka for første gang i 2015. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune koordinerer Gründeruka Agder i samarbeid med det regionale partnerskapet. Partnerskapets nettverk er stort og omfavner en rekke viktige og relevante aktører som ønsker å bidra til en målrettet næringsutvikling på dette feltet. Arrangementer og aktiviteter i løpet av uken arrangeres av private og offentlige aktører med innovasjon og gründerskap på dagsorden. Målet for Gründeruka Agder er å engasjere til- og skape flere vekstkraftige gründere og innovative virksomheter i landsdelen.

Gründeruka Agder skal favne bredt om målgrupper som gründere, næringsliv, private idé-innehavere, studenter, investorer og politikere samt aktører i det lokale og regionale virkemiddelapparatet. Både offentlige aktører og bedrifter oppfordres til å legge sine arrangementer rettet mot gründerskap og innovasjon til denne uken.

Alle interesserte er velkommen til å besøke og delta på arrangementene.

Velkommen til Gründeruka Agder 2018 i uke 46!

Oversikt og informasjon om de ulike arrangementene finner du under “Program”.

Pin It on Pinterest